PRIVACY POLICY

Datum: 25 januari, 2013

Deze Privacy Policy beschrijft de verwerking, bewaring en bescherming van uw persoonsgegevens door Computaal Social Media Trainingen, Dordtsestraatweg 741D, Rotterdam. Waar hieronder verwezen wordt naar Computaal, ‘ik’, ‘mij’, ‘wij’ of ‘ons’ wordt steeds bedoeld Computaal Social Media Trainingen, ingeschreven in de Kamer van Koophandel Rotterdam onder nummer 24477407. Computaal staat er voor in dat uw privacy wordt beschermd en gerespecteerd volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens. In deze policy staat beschreven hoe ik omga met de persoonsgegevens die ik van u verzamel of die u mij opstuurt.

Verzamelen van Persoonlijke informatie
Wanneer u bepaalde activiteiten uitvoert op deze website, zoals het opvragen van informatie, het klikken op ikoontjes om teksten of pagina’s te verspreiden via social media, inschrijven voor de nieuwsbrief of andere diensten die ik op deze site aanbied, vraag ik u mogelijk persoonlijke informatie te verstrekken, bijvoorbeeld door een online-formulier in te vullen en aan mij te verzenden. Met persoonlijke informatie bedoel ik uw naam, postadres, e-mailadres en andere persoonlijke informatie over uw identiteit.

Computaal verzamelt uw persoonlijke informatie om uw deelname in de activiteiten die u kiest, vast te leggen en te ondersteunen en om de door u gevraagde activiteit te kunnen uitvoeren.  Computaal gebruikt de informatie die u verstrekt ook om u op de hoogte te houden van nieuwe trainingen, speciale aanbiedingen en diensten van Computaal.

Computaal ziet in dat het belangrijk is dat er op verantwoorde wijze gebruik wordt gemaakt van deze informatie en vindt het belangrijk dat dat gebeurt. Als u niet wilt dat de informatie die u aan Computaal verstrekt, wordt gebruikt om u te informeren over andere producten en speciale aanbiedingen van Computaal en u geeft dat door wanneer u de informatie aan Computaal verstrekt, houd ik daar rekening mee. Daarbij kan Computaal bepaalde informatie aan een select aantal andere bedrijven of organisaties doorgeven, omdat ik denk dat die bedrijven of organisaties misschien producten of diensten aan te bieden hebben die voor u van belang kunnen zijn. Het gaat dan bijvoorbeeld om trainers of social media managers die ik persoonlijk ken en vertrouw. Als u niet wilt dat Computaal de informatie die u verstrekt, doorgeeft aan andere bedrijven, laat u dat weten wanneer u uw informatie aan mij verstrekt. Ik houd dan rekening met uw wensen.

Cookies
De website van Computaal maakt gebruik van cookies en soortgelijke technieken om informatie te verkrijgen die helpt om de website te verbeteren en u een betere en meer persoonlijke service te verlenen.
U kunt meer te weten komen over cookies en de functies hiervan door sites als die van Microsoft te bezoeken. De cookies die gebruikt kunnen worden op deze site, vallen onder de categorieën die hieronder worden beschreven. Deze beschrijvingen helpen u om te bepalen hoe u deze website en de overige diensten kunt of wilt gebruiken.

Analyse
Door middel van Analytics cookies (inclusief cookies van Google Analytics) verzamel ik anonieme gegevens over uw gebruik van onze website. Deze gegevens omvatten bijvoorbeeld informatie over welke pagina’s u op onze website bezoekt en het aantal bezoeken. Ook kijk ik of u de communicatieberichten (zoals nieuwsbrieven) die ik verzend, opent of leest, hoe u op deze site terecht bent gekomen en of u wellicht foutmeldingen ontvangt.

Social Media
Deze website maakt het gemakkelijk om onze informatie via social media te delen, en om de pagina’s die u bezoekt te onthouden. Voor deze functie gebruikt Computaal ook cookies.

Overige functies
Computaal gebruikt ook nog andere cookies om u diensten aan te bieden, die specifiek door u zijn aangevraagd. Dit is afhankelijk van de pagina’s die u bekijkt.
Aan- en uitzetten van cookies in uw browser 
Er zijn verschillende manieren om het gebruik van cookies en andere manieren om uw internetgedrag te volgen, te beheren. U kunt uw browser zo instellen dat u een melding krijgt wanneer u een cookie ontvangt, waardoor u de kans krijgt om op dat moment te beslissen of u deze wilt accepteren of niet. Indien u cookies niet accepteert, moet u er wel rekening mee houden dat sommige delen van de website, zoals de middelen om via social media tekst of pagina’s te verspreiden, waarschijnlijk niet zullen werken.

Als u gebruik maakt van verschillende computers op verschillende locaties, dient u ervoor te zorgen dat alle browsers zijn ingesteld naar uw specifieke wensen.

U kunt geïnstalleerde cookies verwijderen van uw computer. Verschillende browsers hebben verschillende procedures om hun voorkeuren in te stellen en cookies te verwijderen. Hieronder staan linkjes naar de instructies voor verschillende browsers:

Bewaren en overdragen van uw persoonsgegevens
Uw gegevens worden in beginsel bewaard op onze server in Denemarken. U zult daarom begrijpen en ermee in stemmen dat  de persoonlijke informatie die u aan Computaal verstrekt ten behoeve van een bepaalde activiteit mogelijk door en aan Computaal, afdelingen en vertrouwde leveranciers moet worden verzonden, opgeslagen en verwerkt naar en in een ander land, waaronder begrepen landen buiten de EER (Europees Economische Ruimte) om een activiteit (bijvoorbeeld het verzenden van informatie via social media) te voltooien en de ermee verband houdende bestanden bij te werken.

Beveiliging
Computaal vertrouwt erop dat haar leveranciers veiligheidsmaatregelen genomen hebben ter bescherming tegen verlies, misbruik en wijziging van de informatie onder ons beheer. Helaas kan geen enkele gegevensoverdracht via het internet voor 100% worden gegarandeerd. Als gevolg daarvan, en hoewel Computaal ernaar streeft om uw persoonlijke informatie te beschermen, kan ook Computaal de veiligheid van alle toegestuurde informatie, niet 100% garanderen. Zodra ik uw gegevens ontvang, zal ik alle redelijke inspanningen verrichten om de beveiliging ervan op mijn systemen te waarborgen.

Computaal is geen internationale omgeving. Wel maakt Computaal gebruik van internationale systemen, zoals webservers. Wanneer u persoonlijke informatie aan Computaal verstuurt via internet, kunnen deze gegevens elektronisch worden verzonden naar servers buiten het land waar u oorspronkelijk de gegevens hebt ingevoerd. Bovendien kunnen de gegevens gebruikt, opgeslagen en verwerkt worden buiten het land waar de gegevens zijn ingevoerd.

Van zakenpartners en professionele bezoekers kan identificerende informatie gevraagd worden ter verificatie om toegang tot gespecialiseerde of vertrouwelijke gegevens te verkrijgen.

Indien aan u een wachtwoord is verschaft of als u dit zelf heeft gekozen om toegang te krijgen tot bepaalde delen van de website, bent u zelf verantwoordelijk voor het handhaven van de geheimhouding van het wachtwoord. Ik verzoek u dan ook dringend om uw wachtwoord niet delen met of te vertellen aan anderen.

Uw recht op inzage, verbetering of wijziging van uw persoonlijke informatie 
Ik zal uw persoonlijke informatie niet langer opslaan of gebruiken dan nodig zou zijn voor de correcte werking van deze website. U hebt altijd het recht op inzage van uw persoonlijke informatie en deze te verbeteren of te wijzigen. U kunt zich ook op elk gewenst moment afmelden om nog berichten te ontvangen van ons en ons te verzoeken uw gegevens te verwijderen. U kunt dit doen door naar Computaal te schrijven via het volgende e-mailadres: info@computaal.nl.
Ik verzoek u uw naam en e-mailadres te vermelden wanneer u contact met Computaal opneemt.

Andere Websites
Deze website bevat links naar andere websites die buiten de controle liggen van Computaal en die niet worden gedekt door deze privacy policy. Indien u deze andere sites bezoekt via deze aangeboden links, kunnen de beheerders van die sites gegevens en informatie van u verzamelen en verwerken op een andere manier dan Computaal dat doet.

Verandering aan deze privacy policy
Deze Privacy Policy kan te allen tijde worden aangepast wanneer ik dat nodig vind. In dat geval zal de datum van de laatste update (zie bovenaan deze policy) worden aangepast. Bekijk deze privacy policy dan ook regelmatig.

Geschillen
Op deze Privacy Policy en de naleving daarvan is het Nederlandse recht van toepassing. Geschillen die voortvloeien uit deze Privacy Policy zullen ter uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Rotterdam.